Структура та управління

У ліцеї функціонують структурні підрозділи:

початкова школа – заклад освіти І ступення, що забезпечує початкову освіту;

гімназія – заклад середньої освіти ІІ супення, що забезпечує базову середню освіту;

ліцей – заклад середньої освіти ІІІ ступення, що забезпечує профільну середню освіту.

Структурні підрозділи діють на підставі положення про нього, затвердженого керівником ліцею.

УПРАВЛІННЯ:

Управління ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

засновник;

Уповноважений орган;

керівник (директор) ліцею;

колегіальний орган управління ліцею;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи , передбачені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.