Початкова

Вас вітає початкова школа!

Метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Вчителі школи створюють умови для гармонійного розвитку і самореалізації кожної особистості громадянина України. Педагоги розвивають у дітей творчі здібності, підтримують їхні обдарування, формують навички самоосвіти, виховують загальнолюдські моральні якості, патріотизм, національні почуття, повагу до народних традицій.