Вакансії

Оголошення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників Ліцею №1 Івано-Франківської міської ради

Ліцей №1оголошує конкурс на посаду учителя математики(1 ставка).

Місце розташування закладу: 76019, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Довга, буд.37

Умови оплати праці: посадовий оклад відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; передбачені доплати та надбавки. Виплачується щорічна матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

На посади учителів ліцею приймаються особи які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

копія паспорта громадянина України;

копія військового квитка чи приписного свідоцтва;

письмова заява про участь у конкурсі;

автобіографія;

анкета-резюме (додаток до Положення про конкурс);

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;

копія документа про освіту із додатками;

копія документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п’ять років (за наявності);

письмова згода на збір та обробку персональних даних (додаток до Положення про конкурс);

мотиваційний лист, складений у довільній формі (за бажанням).

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

1 етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;

2 етапу: співбесіда з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу:

прийняття рішення про оголошення конкурсу – 02.08.2021 р.;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 02.08.2021 р.;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі-03.08.2021 р. – 16.08.2021 р.(робочі дні);

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам на перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь в конкурсному відборі – 17.08.2021р. ;

проведення конкурсного відбору:

Iетап , психологічне тестування:

18.08– 20.08.2021р. з 10.00 год. до 13.00 год. (робочі дні);

II етап, співбесіда комісії :

26.08.2021р., початок – 10.00 год.

визначення переможця конкурсного конкурсного відбору 26.08.2021р.;

подання на затвердження висновку конкурсної комісії директорові ліцею 30.08.2021р.;

оприлюднення результатів конкурсу – завершення конкурсу – 31.08.2021р.;

Загальна тривалість конкурсу становить тридцять календарних днів з дня його оголошення.

Вказані в оголошенні вакансії будуть відкриті з 01.09.2021р.

Контактні особи : Мурга Любов Іванівна директор ліцею; тел. 54-75-55

Савицька Тетяна Володимирівна, голова комісії, тел. 54-76-22

Електронна пошта school1-37@ukr.net


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ